Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Van onbenut potentieel naar onmisbare waarde

Nederland telt ruim 3.800 bedrijventerreinen waar we elke dag ondernemen, werken, produceren en nog veel meer. Ze zijn essentieel voor onze economie en maatschappij. Tegelijkertijd zijn er allerlei uitdagingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Transitiemakers vertaalt deze transities naar een heldere route met concrete acties. Samen met alle stakeholders zetten we uitdagingen om in kansen.

Energie

Bedrijven zijn al druk bezig met de energietransitie en worden nog meer gestimuleerd door de hoge energieprijzen en de behoefte aan onafhankelijkheid van externe factoren. We moeten naar een fossielvrij energiesysteem en dat vraagt om …

Mobiliteit & transport

De manier waarop we onszelf en goederen verplaatsen moet schoner en slimmer. Ook op en rondom bedrijventerreinen, waar dagelijks honderden mensen komen werken en vrachtwagens af en aan rijden. De transitie naar duurzame mobiliteit en transport heeft …

Groenblauw

De transitie naar “groenblauwe bedrijventerreinen” gaat over het aanpassen van bedrijventerreinen om te kunnen omgaan met onder andere hittestress, wateroverlast en droogte. Ook onderwerpen als biodiversiteit en lokale compensatie van CO2-uitstoot …

Interesse gekregen? Neem contact met ons op!

Toekomstbestendig Twentekanaal: Ondernemers, gemeente en Transitiemakers aan de slag met verduurzamingsprogramma

Toekomstbestendig Twentekanaal: Ondernemers, gemeente en Transitiemakers aan de slag met verduurzamingsprogramma