Blog: De voordelen van een collectieve aanpak op bedrijventerreinen

19-03-2021 | Blog

Op verschillende plekken in Nederland werken we aan de verduurzaming van bedrijventerreinen. Dat doen we bijvoorbeeld met onze gebiedsgerichte aanpak voor de energietransitie. In deze aanpak werken we vanaf de planvorming tot en met de realisatie nauw samen met alle stakeholders en pakken we zoveel mogelijk collectief op. We leggen graag uit waarom we dat doen en welke voordelen dat oplevert.

Verantwoordelijkheidshiaat

Bedrijventerreinen hebben veel stakeholders met uiteenlopende wensen, doelen en belangen. Zo huisvest een bedrijventerrein al gauw een paar honderd ondernemingen die zijn onder te verdelen in kleine en grote bedrijven, pandeigenaren en huurders, klein- en grootverbruikers, enzovoort. Daarnaast spelen onder andere de gemeente, parkmanagement en de netbeheerder ook een belangrijke rol. Het grote aantal stakeholders vormt vaak een barrière die we het verantwoordelijkheidshiaat noemen: het is vaak onduidelijk wie voor welke onderdelen verantwoordelijk is. Daarom is het belangrijk om met elkaar om de tafel te zitten, de rollen en taken in kaart te brengen en deze met duidelijke afspraken te verdelen.

Samen aan de slag

En dat het verantwoordelijkheidshiaat gevuld wordt, is essentieel. Er zijn namelijk veel afhankelijkheden tussen de verschillende partijen. Als ondernemer op een bedrijventerrein kun je zelfstandig al veel doen als het gaat om verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan energie besparen of het laten plaatsen van zonnepanelen. Echter, de klimaatdoelen zorgen ervoor dat er ook grotere, ingrijpende transities moeten plaatsvinden, zoals de transitie naar aardgasvrij. Zulke transities kun je als ondernemer op een bedrijventerrein niet alleen maken. Vroeg of laat zal je dit met je buren (en de andere stakeholders) moeten oppakken.

Juist daarom loont het om op korte termijn al samen aan de slag te gaan. Als ondernemer wil je altijd slim investeren, ook als het gaat om verduurzaming. Met een collectieve aanpak kun je ervoor zorgen dat jouw individuele verduurzamingstraject aansluit op het verduurzamingstraject van het bedrijventerrein, en andersom. Zo kun je bijvoorbeeld met de andere partijen bepalen wanneer het terrein overstapt op een warmtenet en kan iedereen zijn meerjarenonderhoudsplanning daarop afstemmen. Op die manier kun je weloverwogen en op natuurlijke momenten investeren in de juiste maatregelen.

Draagvlak en eigenaarschap

De energietransitie op een bedrijventerrein is een proces dat niet binnen enkele jaren voltooid is. Het bestaat uit verschillende fases en iedereen heeft zijn rol. Bij Transitiemakers vinden we het dan ook belangrijk dat de plannen gemaakt worden door en voor de stakeholders, met name de ondernemers. Zij moeten immers investeren en maatregelen nemen. Door alle stakeholders samen te brengen, stellen we hen in staat om met elkaar keuzes te maken die bij de ondernemers en het bedrijventerrein passen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich kan vinden in de plannen en dat die gestoeld zijn op draagvlak en eigenaarschap.

Voordelen

Met een collectieve aanpak kun je dus meer bereiken. Dat geldt voor de lange termijn, maar zeker ook voor de korte termijn. Het levert direct een aantal voordelen op, zoals:

 • Meer mogelijkheden
  Met een collectieve aanpak ontstaan meer mogelijkheden voor energieopwekking, -besparing en slim energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan een smart grid of windmolens.
 • Schaalvoordelen
  Samenwerken kan direct (financiële) voordelen opleveren. Zo is het bijvoorbeeld goedkoper om met meerdere ondernemers zonnepanelen in te kopen dan dat eenieder dit afzonderlijk doet.
 • Financieringsmogelijkheden
  Naast subsidies voor de maatregelen die je neemt als individuele ondernemer, kom je als collectief ook in aanmerking voor aanvullende subsidies. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken of de realisatie van een lokaal energieproject waar meerdere ondernemers in willen investeren. Ook kun je als collectief in aanmerking komen voor gunstige leningen.
 • Hogere vastgoedwaarde
  De verduurzaming van de bedrijfspanden én het bedrijventerrein verhoogt de waarde van het vastgoed.
 • Aantrekkelijk vestigingsklimaat
  Een duurzaam bedrijventerrein is niet alleen gunstig voor de gevestigde ondernemers en werknemers, maar trekt ook nieuwe bedrijven aan.
 • Verbeterd imago
  Een duurzaam bedrijventerrein heeft een positieve werking op het imago van de bedrijven die er gevestigd zijn. Dit kan bijvoorbeeld nieuwe klanten en jong talent aantrekken.

Verwante thema’s

Ten slotte maken een collectieve aanpak en een goede samenwerking tussen de stakeholders het eenvoudiger om naast de energietransitie ook verwante thema’s op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, biodiversiteit of schone mobiliteit en transport. Het zijn allemaal thema’s die bijdragen aan een toekomstbestendig bedrijventerrein.

Meer weten?

Wil jij aan de slag gaan met de collectieve verduurzaming van jouw bedrijventerrein? Ben je al begonnen, maar loop je tegen barrières aan? Of wil je gewoon eens verder praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Thomas Pesiwarissa (thomas@transitiemakers.nl).

Interesse gekregen? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen