Blog: Netcongestie en bedrijventerreinen

Blog: Netcongestie en bedrijventerreinen

We zien het steeds vaker en op steeds meer plekken in ons land: bouwplannen die niet doorgaan, duurzame-energieprojecten die op een wachtlijst terechtkomen of SDE-subsidiebeschikkingen die niet benut kunnen worden, terwijl de investeringen al gedaan zijn. De oorzaak?...
Blog: De voordelen van een collectieve aanpak op bedrijventerreinen

Blog: De voordelen van een collectieve aanpak op bedrijventerreinen

Op verschillende plekken in Nederland werken we aan de verduurzaming van bedrijventerreinen. Dat doen we bijvoorbeeld met onze gebiedsgerichte aanpak voor de energietransitie. In deze aanpak werken we vanaf de planvorming tot en met de realisatie nauw samen met alle...