Nieuws: Transitiemakers en All in power werken samen aan collectieve verdienmodellen

30-09-2021 | Nieuws

Transitiemakers en All in power zijn een samenwerking aangegaan om met sociale en technologische innovatie de energietransitie op bedrijventerreinen te versnellen. De partijen bundelen hun expertises om bedrijven(collectieven) in staat te stellen een collectief verdienmodel te creëren met de duurzame energie die zij opwekken en verbruiken.

Samen voor de ondernemers

Transitiemakers en All in power zetten zich op hun eigen manier in voor de energietransitie, maar zetten beide lokale stakeholders aan het roer. Transitiemakers doet dat met gebiedsgerichte transities op bedrijventerreinen, waarbij de ondernemers op die terreinen gezamenlijk invulling geven aan de stappen die genomen moeten worden. Rob ten Berge van Transitiemakers: “Wij geloven dat deze transities, waaronder de energietransitie, alleen werken met lokale samenwerking, eigenaarschap en draagvlak. Alleen dan kunnen de ondernemers individueel én collectief vooruit met concrete plannen en sterke businesscases. En deze benadering zien wij terug bij All in power.”

Met haar platform stelt All in power ondernemers eenvoudig in staat om zonder tussenkomst van een groot energiebedrijf energie aan elkaar te leveren. Oprichter Melvin van Melzen:“De producerende ondernemers bepalen zelf welke prijzen zij hanteren en aan wie ze leveren. Hiermee krijgen de ondernemers extra controle over hun (collectieve) energievoorzieningen en blijven zowel energie als geld zoveel mogelijk lokaal. En dat past goed bij de werkwijze van Transitiemakers. Producenten kunnen individuele partijen zijn, maar ook collectieven zoals een ondernemersvereniging op een bedrijventerrein.”

Lokaal en collectief

Veel ondernemers herkennen het: de energierekening stijgt, het is dringen op het elektriciteitsnet en de behoefte aan slimme oplossingen neemt toe. Zowel Transitiemakers als All in power zien op steeds meer plekken dat ondernemers (op bedrijventerreinen) de kansen en uitdagingen voor de energietransitie lokaal en collectief willen oppakken. Ze kijken bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor een collectief zonnepark of zelfs lokale uitwisseling van duurzame energie. Voor dat laatste biedt de samenwerking tussen Transitiemakers en All in power een uitkomst.

Van energieproducent naar leverancier

Via het platform kunnen bedrijven en bedrijvencollectieven die duurzame energie opwekken zelf energieleverancier worden. Afnemers kunnen de leden zelf zijn, maar ook andere bedrijven of particulieren. In het geval van een bedrijvencollectief, zoals een ondernemersvereniging, bepaalt het collectief zelf tegen welke tarieven energie geleverd wordt. De geleverde energie wordt vervolgens transparant gefactureerd met 100% traceerbaarheid. Bovendien worden alleen de lage transactiekosten voor het platform in rekening gebracht, waardoor zowel producent als afnemer al gauw tussen de 1 en 2 cent per kWh voordeel hebben. Oftewel, de energierekening van de afnemer is lager en de opbrengsten voor de producent (in dit voorbeeld de ondernemersvereniging) hoger. Zo komt het verdienmodel van duurzame energie direct ten goede aan de lokale stakeholders. Met de opbrengsten kan een ondernemersvereniging bijvoorbeeld weer nieuwe investeringen doen om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken.

Klik hier om meer te lezen over het verkopen van duurzame energie via het All in power-platform.

Meer weten?

De samenwerking tussen Transitiemakers en All in power heeft het doel om de energietransitie op bedrijventerreinen te versnellen. We bundelen onze expertises om bedrijven(collectieven) in staat te stellen een collectief verdienmodel te creëren met de duurzame energie die zij opwekken en verbruiken.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een collectief verdienmodel op jouw bedrijventerrein? Of wil je meer weten over het platform? We komen graag met je in contact!

Transitiemakers
Rob ten Berge
T 06 53 71 06 55   M rob@transitiemakers.nl

All in power
Melvin van Melzen
T 06 13 68 06 39   M melvin@allinpower.nl

Over All in power:
“Van elke euro die afnemers betalen voor groene energie zo veel mogelijk direct terug laten stromen in de energietransitie”. Met die missie bouwde All in power het platform waarmee producenten van duurzame energie direct aan afnemers kunnen leveren. Via het platform wordt de producent zelf energieleverancier. Het platform verzorgt alles wat daarbij komt kijken. All in power is een Arnhemse software start-up met leveringsvergunnning van ACM. Hierdoor kunnen zowel groot- als kleinverbruikers gebruikmaken van het platform. Alle administratieve processen worden door het platform afgehandeld zodat aangesloten producenten zich kunnen focussen op het ontwikkelen van duurzame energieprojecten en de werving van afnemers en/of deelnemers.

Interesse gekregen? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen