Nieuws: Webinar Toekomstbestendige Bedrijventerreinen LIVE!

17-12-2020 | Nieuws

Op donderdagmiddag 10 december organiseerden Stichting CLOK en Transitiemakers in samenwerking met MKB-Nederland vanuit de unieke locatie De Gasfabriek in Deventer het webinar Toekomstbestendige Bedrijventerreinen. Het webinar gaf praktische handvatten voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Er werden veel succesvolle ervaringen gedeeld. De conclusie: om bedrijventerreinen duurzaam en toekomstbestendig te maken, is een aanpak waarbij de ondernemers op de bedrijventerreinen betrokken worden nodig.

Het webinar was bedoeld voor (besturen van) ondernemersverenigingen, parkmanagers, gemeenten, provincies en andere belangstellenden. Zo’n 300 mensen volgden het webinar. Het webinar bestond uit 2 plenaire gedeeltes en 3 deelonderwerpen:

  • Energietransitie
  • Groenblauwe bedrijventerreinen
  • Organiserend vermogen op bedrijventerreinen

Dagvoorzitter Gert-Jan Jansen interviewde Bert Strijker van Transitiemakers, Herman Timmermans van stichting CLOK en Martin Kloet van MKB-Nederland over hun visie op het verduurzamen van bedrijventerreinen. Ze waren het erover eens dat de energietransitie belangrijk is en dat een collectieve aanpak hiervoor goed kan werken. Herman Timmermans benadrukte dat het succes mede afhankelijk is van het organiserend vermogen op de bedrijventerreinen.

Peter Glas, die in zijn functie van deltacommissaris het politiek-bestuurlijke proces rond het Deltaprogramma bewaakt, vertelde over de risico’s van de vele verharde oppervlakten op bedrijventerreinen en ging onder andere in op wateroverlast en hittestress.

Na de bijdrage van Peter Glas vertelde Ed Nijpels, de voorzitter van het klimaatakkoord, hoe het Klimaatakkoord tot stand is gekomen. Hij benadrukte dat investeren in de kwaliteit van een bedrijventerrein tot waardeverhoging leidt. ”Er zijn tal van mogelijkheden om te verduurzamen en er zijn ook allerlei subsidieregelingen om die waardeverhoging te realiseren. Dat kan door te verduurzamen, maar ook door meer groen aan te brengen.” Nijpels riep mensen op om bedrijventerreinen samen fijner te maken. ”Het moet een feest zijn om over bedrijventerreinen heen te lopen en er te werken.” Hij benadrukte verder het belang om planmatig te werk te gaan en de ondernemers op het bedrijventerrein te betrekken. ”Een duurzaam bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak.”

Op de foto van links naar rechts op de foto: Gert-Jan Jansen (dagvoorzitter), Martin Kloet (MKB-Nederland), Bert Strijker (Transitiemaker) en Herman Timmermans (CLOK).

Na het gesprek met Ed Nijpels volgde een tafelgesprek met Margreet Van Gastel, voorzitter van de Adviescommissie Warmte bij het Ministerie van EZK, Kjell-Erik Bugge, lector aan de Hogeschool Saxion, en Jos van Asten, programma- en projectmanager voor verschillende samenwerkingsverbanden en ondernemersinitiatieven. Bugge wees op het verantwoordelijkheidshiaat dat er volgens hem bestaat in de verduurzaming van bedrijventerreinen. ”Verduurzaming van bedrijventerreinen is een verantwoordelijkheid van iedereen en van niemand in het bijzonder.” Volgens Bugge zou de overheid meer moeten doen om bedrijven te ondersteunen in het verduurzamingsproces. Margreet van Gastel kon dit deels beamen maar wees ook op het feit dat linksom of rechtsom de burgers de energietransitie moeten betalen en dat de overheid daarom wel kritisch moet blijven ten aanzien van het uitgeven van subsidies. Ook Van Gastel wees op het belang van een georganiseerd collectief van ondernemers, die samen bedrijventerreinen verduurzamen.

Jos van Asten benadrukte dat een bedrijventerrein niet alleen een verzameling is van bedrijven en kantoren. Zo zie je op bedrijventerreinen met veel met familiebedrijven dat er wel veel betrokkenheid is met het gebied.

Het plenaire gedeelte werd vervolgens afgesloten met een introductie van de panelleden van de deelsessies waarvoor deelnemers van te voren een keuze konden maken. Na de deelsessies kwam iedereen weer bij elkaar en werden de belangrijkste conclusies uit de deelsessies gedeeld.

Bert Strijker van Transitiemakers: “Ik hoop dat dit webinar de deelnemers inspireert om de samenwerking op te zoeken op bedrijventerreinen en ook echt aan de slag te gaan met verduurzaming. Ik hoop ook dat we met z’n allen inzien dat het niet vanzelf gaat. Als we echt stappen willen gaan maken, dan moeten we de ondernemers gaan helpen. Bedrijven willen wel verduurzamen. Maar dit kost tijd en zeker ook geld. Daarin moeten we faciliteren en investeren.”

De organisatoren kijken tevreden terug op het webinar. Dit is het startschot voor de samenwerking om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. We gaan samen aan de slag en eind volgend jaar tijdens de tweede editie meten we de voortgang.

Cartoon: Lodewijk Koster, LoKo Cartoons.

Interesse gekregen? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen