Themadag Energie: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

30-11-2023 | Nieuws

Afbeelding 1: Jurian van der Waal geeft uitleg over bouwstenen van een Smart Energy Hub. 

Op dinsdag 21 november organiseerde Transitiemakers in samenwerking met ondernemersvereniging BIT en de gemeente Hengelo de Themadag Energie. Met meer dan 50 aanmeldingen was de middag een groot succes. De dag was een initiatief vanuit de Vakgroep Energie, en bood de ondernemers van bedrijventerrein Twentekanaal de kans om zich te verdiepen in actuele ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid.

De Themadag werd gehouden aan de ketelmakerij bij Stork Thermeq. Na een hartelijke ontvangst met koffie, en een boeiend verhaal van de gastheer, begon de middag met drie plenaire presentaties. Deelnemers werden meegenomen in de nieuwe realiteit van het elektriciteitsnetwerk, en diverse kansen en mogelijkheden die er zijn ondanks dit gegeven.

De nieuwe realiteit vraagt om bewustzijn, maar ook om motivatie

Enexis schetste de huidige situatie, legde uit waar de netcongestie vandaan kwam en wat de verwachtingen zijn voor de komende jaren. “Deze nieuwe realiteit vraagt om een andere manier van denken, zowel vanuit de netbeheerder als vanuit het bedrijfsleven” zo schetste Yorick Boshuijzen. Het verhaal werd afgesloten met diverse producten en diensten die de netbeheerder aan het ontwikkelen is om bedrijven te kunnen helpen in de toekomst, zoals groepscontracten of Non-firm ATO’s.

Transitiemakers volgde in de persoon van Jurian van der Waal en haakte direct aan op het verhaal van Enexis met mogelijke bouwstenen voor een Smart Energy Hub. “Er is een breed pallet aan fysieke en virtuele mogelijkheden, de kunst is om samen de ideale combinatie te vinden. Met ondernemers, netbeheerder, en andere stakeholders samen kunnen we alle puzzelstukjes bij elkaar krijgen. We weten niet waar we naar toe gaan, wel dat we het samen moeten doen.” Deze boodschap sloot goed aan bij de inspanningen die nu al plaatsvinden op Twentekanaal waar met een steeds groter wordende groep ondernemers concrete stappen worden gezet richting een Energy Hub.

Twence sloot het plenaire gedeelte af door de kansen te belichten die er zijn voor bedrijven door de ontwikkeling van het Regionale Warmtenet Twente. Met het warmtenet kan een deel van de stijgende vraag naar (duurzame) energie ondervangen worden, en komt niet alle druk op het elektriciteitsnet te liggen. “Het warmtenet is een duurzame en toekomstbestendige kans voor het bedrijfsleven. Er wordt gestreefd naar een open net, waarin op termijn ook andere partijen invoeding kunnen verzorgen. Nu is daarom hét moment daar voor bedrijven op Twentekanaal om de connectie te zoeken met Twence.” aldus Micha de Jong.

Afbeelding 2: Marcella van Harn en Jam Hemrica lichten toe hoe zij vanuit versnellingsteams van de Provincie Overijssel bedrijven kunnen ondersteunen 

Concreet samenwerken

Na deze inspirerende start was het tijd om de benen te strekken, en konden de deelnemers kiezen uit verschillende deelsessies. Hierin werden specifieke thema’s zoals zon-op-dak, maatregelen achter meter, de Energiebesparingsplicht en de ondersteuning vanuit de gemeente Hengelo verder uitgelicht. Deze interactieve sessies gaven ondernemers de gelegenheid om dieper in te gaan op onderwerpen die relevant zijn voor hun bedrijfsvoering. Het was mooi om te zien dat aan het eind van de verschillende sessies visitekaartjes werden uitgewisseld, connecties werden gemaakt per mail of LinkedIn, en telefoonnummers werden opgeschreven.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijk hapje en drankje, waar de aanwezigen de kans kregen om onderling ervaringen uit te wisselen en nieuwe connecties te leggen. Het enthousiasme waarmee ondernemers met elkaar spraken, onderstreepte het belang en de urgentie van het thema energie op bedrijventerrein Twentekanaal. Voordat iedereen huiswaarts ging onderstreepte Gert Jan Mooi, voorzitter van het BIT en de Vakgroep Energie, nogmaals de urgentie om mee te doen middels de uitsmijter die bij iedereen bleef hangen: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder!”.

Het ogenschijnlijk gemak waarmee de ondernemers van het bedrijventerrein Twentekanaal, de gemeente Hengelo en andere stakeholders met elkaar samenwerken aan de verduurzaming van het gebied is enorm inspirerend. Er heerst een basishouding van vertrouwen en er wordt elkaar echt wat gegund. Op de Themadag Energie afgelopen dinsdag werd dat weer bevestigd. Bedrijventerrein Twentekanaal is een inspiratie voor velen!

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op bedrijventerrein Twentekanaal of bijdragen aan initiatieven op het gebied van Energie, Natuur of Mobiliteit op Twentekanaal? Neem contact op met Jurian van der waal via jurian@transitiemakers.nl.

Interesse gekregen? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen