Toekomstbestendig Twentekanaal: Ondernemers, gemeente en Transitiemakers aan de slag met verduurzamingsprogramma

03-08-2023 | Nieuws

Samen met Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) en gemeente Hengelo gaat Transitiemakers uitvoering geven aan het programma Toekomstbestendig Twentekanaal. Transitiemakers vervult de rol van rol van gebiedsregisseur.

Verduurzamingsopgave

Twentekanaal is het grootste bedrijventerrein van Hengelo en ook een van de grootste en belangrijkste in de regio. Dit bedrijventerrein, met zo’n 350 bedrijven, is niet alleen heel belangrijk voor de Hengelose economie, maar ook voor de Hengelose verduurzamingsopgave. De bedrijven zijn al hard op weg om te verduurzamen, maar lopen tegen grenzen aan, zoals de capaciteit van het elektriciteitsnet, de aanwezige kennis en de aankomende verplichtingen. Samenwerken om deze uitdagingen aan te gaan is voor de Hengelose bedrijven van groot belang. Transitiemakers zal daarom de rol van gebiedsregisseur vervullen op het bedrijventerrein. Vanuit deze rol worden projecten langs de thema’s Energie, Natuur en Mobiliteit gezamenlijk aangepakt in verschillende vakgroepen. De gebiedsregisseur begeleidt de processen, faciliteert samenwerking en zorgt dat initiatieven elkaar versterken.

Meerjarige samenwerking

De verduurzamingsopgave die hier te wachten staat is niet binnen een jaar opgelost. Om deze reden wordt een programmastructuur opgezet waarin toekomstige projecten moeiteloos ondergebracht kunnen worden. Het meerjarige programma spreekt commitment uit van alle partijen, en zorgt voor handelingsperspectief richting ondernemers. Aan het eind van elk jaar vindt een evaluatie plaats, met duidelijke go/no-go momenten. Met deze publiek-private samenwerking die in Hengelo is opgezet laten zowel gemeente als bedrijven zien dat ze lef tonen, en stappen durven te zetten om als collectief te verduurzamen. Het is van belang dat de bedrijven zelf hun eigen verantwoordelijkheid (blijven) nemen in hun verduurzamingsopgave, maar een opgave als deze kunnen de ondernemers niet volledig zelfstandig oplossen.

Goede basis

Het programma start niet bij nul. De ondernemers op Twentekanaal hebben afgelopen twee jaar al laten zien dat ze de duurzaamheidsopgave serieus nemen en bereid zijn om hier tijd, geld en moeite in te investeren. Zo zijn er bijvoorbeeld al concrete stappen gezet op het gebied van energiebesparing en inzicht in het verbruik met P1-kastjes. Ook zijn de energiegrootverbruikers van het terrein samengekomen in een koplopersgroep om kennis en plannen uit te wisselen, en wordt er gekeken naar mogelijkheden om energiedata uit te wisselen om pieken uit het elektriciteitsnetwerk te halen. Deze stappen geven duidelijk aan welke energie er aanwezig is onder de bedrijven, en hoe ze bereid zijn om samen te werken om aan de slag te gaan met complexe transities.

Integraal programma

Het programma richt zich op meerdere verduurzamingsthema’s. Enkele belangrijke onderwerpen zijn:

  • Een Smart Energy Hub ontwikkelen om lokaal elektriciteit en warmte op te wekken, op te slaan en te delen. Dit ontlast het bestaande elektriciteitsnetwerk en gaat netcongestie tegen.
  • Onderzoeken op welke manier bedrijvenpark Twentekanaal aangehaakt kan worden op de uitbreiding van het warmtenet met eventuele koppeling van restwarmte van bedrijven
  • Het creëren van een groener bedrijvenpark met meer biodiversiteit en groene fiets- en wandelroutes.
  • Deur tot deur benadering om ondernemers te motiveren energiebesparende maatregelen door te voeren, en energieopwekte realiseren. Dit kan door bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken te leggen, maar ook door parkeerplaatsen te overkappen met zogenoemde zonnecarports.
  • Geschikte laadinfrastructuur voor het bedrijvenpark in kaart brengen voor toekomstbestendige logistiek en zero emissie mobiliteit.

Meer informatie

Benieuwd naar de ontwikkelingen? De komende tijd volgen meer updates. Wil je nu al meer weten over het programma en onze rol? Neem contact met ons op!

Interesse gekregen? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen