Kick-off Smart Energy Hub Lorentz III

02-06-2023 | Nieuws

Afbeelding 1: De overhandiging van de eerste energiemeter (v.l.n.r.: Piet de Jong, Erwin Bruinink, Martijn Pijnenburg)

Op bedrijventerrein Lorentz III in Harderwijk is het project voor de realisatie van een Smart Energy Hub officieel van start gegaan. Wethouder Martijn Pijnenburg en voorzitter van Bedrijvenkring Harderwijk Erwin Bruinink overhandigden gisteren symbolisch de eerste energiemeter aan het Harderwijkse bedrijf Total Packaging.

De kick-off vond plaats op het bouwterrein van Total Packaging. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe productielocatie die volgend jaar in gebruik genomen moet worden. Eén probleem: het is nog niet zeker of ze stroom krijgen. Op Lorentz III is namelijk sprake van netcongestie.

Bedrijven die zich op dit nieuwe deel van Lorentz willen vestigen, krijgen niet zomaar (voldoende) stroom. Tegelijkertijd worden ook de gevestigde bedrijven door netcongestie geraakt. Het kan verduurzaming tegenwerken omdat zonnepanelen en laadpalen niet aangesloten kunnen worden, of het zit uitbreiding in de weg omdat bedrijven geen grotere aansluiting kunnen krijgen.

Netverzwaring

Een tijd lang leek het een probleem van korte duur. Netbeheerders TenneT en Liander hadden een verzwaring van het elektriciteitsnetwerk op de planning staan waarmee netcongestie voor dit gebied voorlopig opgelost zou zijn. Die plannen zijn in de ijskast gezet. De reden? Een groot deel van de werkzaamheden voldoet niet aan de geldende eisen rondom stikstofemissies. Er wordt gezocht naar een oplossing, maar het dossier zorgt inmiddels al voor jaren vertraging.

Wachten geen optie

Voor de bedrijven en de gemeente is wachten geen optie. Bovendien gaf Liander eerder al aan dat voor het energiesysteem van de toekomst meer nodig is dan alleen kabels en onderstations. Bedrijven doen er goed aan om samen te werken en oplossingen te onderzoeken. En dat is precies wat er in Harderwijk gebeurt. Vanuit de Bedrijvenkring Harderwijk wordt al jaren gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen. De kick-off van dit project op Lorentz III is een belangrijke mijlpaal in de routekaart die de bedrijvenkring heeft uitgewerkt.

Afbeelding 2: De mijlpaal wordt afgevinkt.

Meten

Meten is weten. Energiemeters, waarvan de eerste symbolisch overhandigd is aan Total Packaging, moeten straks in alle panden van het bedrijventerrein komen te hangen. Daarmee wordt precies bijgehouden wanneer, waar en hoeveel stroom verbruikt en opgewekt wordt. Met dat inzicht kan samen met Liander bekeken worden of het elektriciteitsnet op het bedrijventerrein beter benut kan worden om ruimte te maken voor nieuwe bedrijven en voor de groei en verduurzaming van gevestigde bedrijven. Tijdens het meten krijgt elk bedrijf een eigen dashboard waarop ze hun energiestromen zeer gedetailleerd kunnen inzien. Daarnaast wordt in een centraal dashboard geanalyseerd wat er op gebiedsniveau gebeurt.

Virtueel lokaal energiesysteem

Het beter benutten van het elektriciteitsnetwerk vergt eerst een energiemanagementsysteem. Hiermee kunnen energiestromen slim worden aangestuurd om overbelasting van het netwerk te voorkomen. Zo ontstaat een virtueel lokaal energiesysteem dat vraag en aanbod in balans houdt. Indien nodig, kunnen aan dit systeem fysieke oplossingen worden toegevoegd, zoals (collectieve) batterijen of slimme laadpalen die veel of juist weinig elektriciteit kunnen gebruiken op de momenten dat de balans op het net hersteld moet worden.

Samenwerking

Transitiemakers werkt in het project samen met de ondernemers, parkmanagement, Rethink Zero, Lyv en Liander. De opgave is immers groot en elke partij pakt een deel van die opgave op. Zo verzorgen Rethink Zero en Lyv de technisch-inhoudelijke kant, waaronder het meten en analyseren van de energiedata en het inrichten van de dashboards. Transitiemakers verzorgt als regisseur de organisatie en het proces. De komende tijd zal met de ondernemers bepaald worden in welke vorm samengewerkt gaat worden, welke afspraken men onderling maakt, en welke entiteit hiervoor wordt opgericht. Hierin werkt Transitiemakers nauw samen met het parkmanagement dat al vele jaren in Harderwijk actief is.

De regisseursrol die Transitiemakers vervult, is onderdeel van het Versnellingsprogramma Smart Energy Hubs van Oost NL. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie

Benieuwd naar de ontwikkelingen? De komende tijd volgen meer updates. Wil je nu al meer weten over het project en onze rol? Neem contact met ons op!

Interesse gekregen? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen